: 206912
Ostatnie komunikaty
Kampania Społeczna - KIERUJ SIĘ ROZSĄDKIEM

Ważne informacje:
Ostatnie komunikaty zamieszczone na stronie KPP Góra...
Kraj
26.11.2014 r.

Nie daj się nabrać, sprawdź, zanim podpiszesz!!!


Zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa – to główny cel kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Jednym z patronów akcji jest Policja.

więcej »»
Góra
26.11.2014 r.

Podczas praktyk kradła kosmetyki


Za liczne kradzieże odpowie nieletnia, zatrzymana przez policjantów Wydziału Prewencji górowskiej komendy. 16-latka dokonała kradzieży kosmetyków na łączną kwotę ponad 2,5 tysiąca złotych. Teraz odpowie przed sądem rodzinnym.więcej »»
Góra
25.11.2014 r.

Zatrzymany za kradzieże i włamania


Do 10 lat pozbawienia wolności może grozić młodemu mężczyźnie zatrzymanemu przez górowskich policjantów, podejrzanemu o włamania i kradzieże na terenie Góry. Łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych to ponad 6 tysięcy złotych. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.więcej »»

Aktualne komunikaty > > >

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu